MIHAILESCU_cosmin_244
When and Where Born:
1990

International Results

2015
SAF Pokalen - SA - Stockholm (Senior) - Men's Epee - 37
2015
SAF Pokalen - SA - Stockholm (Open) - Men's Epee - 37
2014
Tournoi satellite - SA - Kocaeli (Senior) - Men's Epee - 16
2014
Tournoi satellite - SA - Kocaeli (Open) - Men's Epee - 16
2010
Challenge Australia - A - Sydney (Senior) - Men's Epee - 69
 

National Results

2018
National Opens - Men's Epee - 8
2018
AFC #3 - Men's Epee - 17
2018
AFC #2 - Men's Epee - 20
2018
AFC #1 - Men's Epee - 16
2017
National Opens - Men's Epee - 6
2017
AFC #2 - Men's Epee - Bronze
2016
National Opens - Men's Epee - 13
2016
AFC #3 - Men's Epee - 12
2016
AFC #2 - Men's Epee - Bronze
2016
AFC #1 - Men's Epee - 5
2015
National Opens - Men's Epee - 13
2015
AFC #3 - Men's Epee - 5
2015
AFC #2 - Men's Epee - 11
2015
AFC #1 - Men's Epee - 9
2014
National Opens - Men's Epee - 21
2014
AFC #3 - Men's Epee - Gold
2014
AFC #2 - Men's Epee - 9
2014
AFC #1 - Men's Epee - 21
2013
R. Chaplin (AFC #2) - Men's Epee - 6
2011
D.H. McKenzie (AFC #1) - Men's Epee - 6
2010
D.H. McKenzie (AFC #1) - Men's Epee - 8
2010
National Juniors - Men's Epee - Silver